ADAM CZERMAK

 

 

Adam Czermak jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły. Studia kontynuował na Uniwersytecie Muzycznym w Grazu (Austria) w klasie skrzypiec prof. Silvi Marcovici oraz prof. Yair Klessa. Swoje umiejętności doskonalił również podczas licznych kursów mistrzowskich pod kierunkiem m.in. J. Kaliszewskiej, E. Gracha czy J. Bushkowa.

Jest laureatem kilkunastu konkursów skrzypcowych w Polsce, Belgii, Austrii i Luksemburgu. Swoją karierę orkiestrową rozpoczął w 2005 roku w Akademii Orkiestrowej Opery w Zurychu, gdzie brał udział w spektaklach pod batutą takich dyrygentów jak Franz Welser Möst, Adam Fisher, Nello Santi czy Nicolaus Harnoncourt oraz pobierał lekcje u Koncertmistrzów Orkiestry Bartłomieja Nizioła i Hanny Weinmeister.

Od 2007 roku pełnił funkcję lidera 2 skrzypiec w Filarmonii w Oviedo (Hiszpania). Od 2008 był 1 Koncertmistrzem Göttinger Symphonie Orchester w Niemczech. Od 2010 roku jest Koncertmistrzem Orkiestry Opery Wrocławskiej.

PAWEŁ KARAŚ

 

 

Paweł Karaś jest absolwentem PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Nowej Soli w klasie mgr Bartosza Ostrowskiego oraz PSM II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze w klasie mgr Bronisława Krzystka. Z wyróżnieniem ukończył studia na Uniwersytecie  Ostrawskim w klasie dr Karela Dohnala. W ramach programu stypendium „Erasmus” studiował w Hochschule im. Roberta Schumanna w Dusseldorfie, w klasie klarnetu prof. Andreasa Langenbucha. 

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. I. Františaka, S. Brill, G. Vargę, J. Montillę, J. Ellera, J. Drygasa czy A. Adamskiego.

Jest laureatem kilku konkursów klarnetowych w Polsce oraz w Czechach. Swoją karierę orkiestrową rozpoczął w Akademii Orkiestrowej Filharmonii im. L.  Janáčka w Ostrawie. Następnie pracował jako drugi klarnecista w Operze w Uściu nad Łabą. W 2021 roku objął posadę pierwszego klarnecisty w Operze Wrocławskiej.

ASHOT DRNAYAN-BABROUSKI

 

 

 

Ashot Drnayan- Babrouski jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Mińsku oraz Państwowego Uniwersytetu im. J. Kupaty w Grodnie. Artysta pracował w Teatrze Opery i Baletu Bolshoi jako akompaniator oraz członek zespołu Orkiestry. Ponadto prowadził działalność pedagogiczną na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej oraz w Szkole Sztuk Pięknych w Swistoczu.

W marcu 2015 objął funkcję akompaniatora wokalnego w Estońskiej Operze Narodowej. Od sezonu 2018/2019 piastuje to samo stanowisko w Operze Wrocławskiej.

Artysta otrzymał dyplom dla Najlepszego Akompaniatora na 11 Międzynarodowym Konkursie Claudii Taev w Estonii w 2019 roku.