TRIO VERSATILE

PAWEŁ KARAŚ / KLARNET

ADAM CZERMAK / SKRZYPCE

ASHOT DRNAYAN-BABROUSKI / FORTEPIAN

Trio Versatile tworzą muzycy na stałe związani z orkiestrą Opery Wrocławskiej: Adam Czermak – skrzypce, Paweł Karaś – klarnet, Ashot Drnayan-Babrouski – fortepian.

Wybór nazwy Tria nie był przypadkowy, ponieważ słowo versatile z języka włoskiego oznacza wszechstronność, która odzwierciedla się w doborze repertuaru. Zespół sięga po utwory zarówno klasyczne jak i współczesne, korzysta z kompozycji oryginalnych oraz wielu własnych aranżacji. Jednym z muzycznych projektów zespołu jest Wrocław Klezmer Trio, w którym muzycy prezentują muzykę żydowską i bałkańską.

Wszyscy członkowie Tria są laureatami szeregu konkursów muzycznych w swoich dziedzinach, a w grudniu 2023 roku wspólnie, jako Trio Versatile, zajęli pierwsze miejsce na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Online w szwajcarskim Lugano. 

Trio Versatile jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Członkowie Tria należą również do Związku Artystów Wykonawców STOART. Seria koncertów „Śladami Edyty Stein” została sfinansowana ze środków funduszu promocyjnego ZAW STOART.